Fönstrets Historia

Fönstrets historia
börjar som glaset på 1700-talet,      
Då blev glastillverkningen mera alldaglig och alla fick tillgång till glasets fördelar.        
Rutorna var mycket små och spröjs var ett måste då glastekniken ej klarade större storlekar.        
När man började tillverka fönster på 1700-talet var bågarna av bly,detta var dock under en kort        
tid då man ganska snart gick över till trä bågar.        
Ursprungs fönstrena var fasta men man började även under detta århundrade med öppningsbara.        
I fönstrets begynnelse så behandlade man fönstrena med tjära och rödmylla,        
Sedan på 1800-talet behandlade man med blyvit linoljefärg mer och mer.        

Fönstrets virke valdes ut med yttersta nogranhet,Furun som valdes ut skulle vara kådrik,tätvuxen,        
och helst kvistfri,        
Torkningen av träet skedde först utomhus för att avlutas inomhus.