Farstukvist familjen Johansson

Hos familjen Johansson byggde vi en ny farstukvist,
Valet föll på ett valmat tak då man slipper gå upp på det befintliga taket och göra åverkan där.

Den nya farstukvisten gjordes med en modernare touch vilket passar bra till huset med fasad tegel.

Istället för råspont så valde man en panel som man la med finsidan neråt och det bildar då innertaket samtidigt.
Räcket består av 45x45mm reglar