Telefon 0241-793370
 

Integritetspolicy


1. Personuppgiftsansvarig:
Företaget som anvarar för dina personuppgifter är:
Bygglagret i Mockfjärd AB
556161-3851
Högsvevägen 100
785 43 Mockfjärd

2. Personuppgiftskällor:
Personuppgifterna kommer oftast in via att kunden själv angett detta vid orderläggning på hemsidan.
I vissa andra fall kan kunden ha ringt eller mejlat in sin beställning och då uppgett sina uppgifter.

3. Personuppgifter som vi samlar in:
Vi samlar in personnummer, namn, adress och telefonnummer.

4. Ändamål för att samla in personuppgifter:
Vi samlar in personnummer för att göra kreditupplysning vid köp på hemsidan eller en manuell
kreditupplysning vid orderläggning via telefon eller mejl.
Namn och adress är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med konsument tex avisera och leverera men
även för att kunna vara behjälpliga vid reklamationer och garantiärenden.

5. Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna
fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras
och vi tvingas därför neka dig köpet

6. Uppgifterna sparas:
Personuppgifterna sparas så länge som vi kan behöva dom eller så länge vi enligt att följa
lag om tex reklamationer/garantier.


7. Bygglagret har ingen kundklubb/lojalitetsprogram där vi samlar in personuppgifter.

8. Vi utför ingen profilering eller kategorisering som kan medföra att vi behöver personuppgifter.

9. Lämna ut till andra företag:
Personuppgifterna delas med våra leverantörer, fraktbolag, kreditbolag och i vissa fall myndigheter
som kronofogdemyndigheterna.

10. Bygglagret överför ej uppgifter till tredje land,dvs länder utanför EU/EES.

11. Kundens rättigheter:
Rätt till information – Den vars personuppgifter registreras har rätt att få utdrag på detta
samt information om när hans eller hennes personuppgifter behandlas om så efterfrågas.

Rätt till rättelse – Rätten att få felaktiga uppgifter rättade och/eller kompletterade.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – uppgifterna ska, på begäran
av den vars uppgifter är registrerade, bli raderade.

Rätt till begränsning av behandling – Möjligheten att (i vissa fall) kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas, det vill säga att de bara får behandlas för vissa avgränsade syften.
Dataportabilitet – Att (i vissa fall) ha möjlighet till överflyttning av personuppgifter, exempelvis från en annan social medietjänst till en annan.

Rätt att göra invändningar – Rätten att (i vissa fall) invända mot behandlingen av ens personuppgifter.

Automatiserat beslutsfattande – Rätten till att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande,
om beslutet kan ha rättsliga följder (eller motsvarande).

Klagomål – Den vars personuppgifter blir behandlade kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen som sedan bedömer om tillsyn ska inledas.

Skadestånd – En person som har lidit skada på grund av att dennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsdirektivet kan ha rätt till skadestånd.



 

 

Kontakt | Volymrabatt | Frågor & Svar  | You Tube | Instagram | Facebook

Bygglagret i Mockfjärd AB | Högsvevägen 100 | 78543 Mockfjärd | Telefon: 0241-79 33 70 | Reg nr 556161-3851 | E-Post: info@bygglagret.se

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.